ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ. 139-02 สายทางหลวงชนบท - สามแยกบ้านนายสนิท หมู่ที่ ๒, ๔ บ้านคลองขยัน ตำบลบ้้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2563