ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านท่าขนาน - ป้อมตำรวจ ช่วงหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเนิน
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2563