ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายโรงเรียนบ้านท่าขนาน - ป้อมตำรวจ ช่วงหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเนนิ ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563