ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๓๙-๐๖ สายทางสามแยกวัดบ้านเนิน หมู่ที่ ๓ บ้านเนิน ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม. 2564