ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไ้ด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน -มิถุนายน ๒๕๖๔)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2564