ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อระบบผลิตนำ้ประปาหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2564