ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 
   

 ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเนิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2565